Nowy adres
Niedziela, 23. Marzec 2014 06:55

Od  22.03.2014 nasza strona internetowa funkcjonuje

pod nowym adresem:

http://naszajedynka.lo1.starachowice.pl

 
FINALIŚCI OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ NAGRODZENI STYPENDIAMI
Środa, 03. Lipiec 2013 07:06

28-06-2013 Zarząd Stowarzyszenia po raz kolejny nagrodził stypendiami naukowymi uczniów I LO odnoszących szczególne sukcesy w nauce. Tym razem nagrody otrzymały finalistki XXVIII Olimpiady Ekologicznej, podopieczne mgr Grażyny Senderowskiej: Iga Gruca i Weronika Zawłocka z klasy III b oraz Michalina Izak z kl. II b. Należy nadmienić, iż  I LO w Starachowicach było jedyną szkołą w Polsce tak licznie reprezentowaną na w/wym. zawodach co znalazło potwierdzenie w specjalnym liście gratulacyjnym jaki otrzymał dyrektor I LO – Dariusz Lipiec (list dostępny na stronie szkoły).

Finalistkom oraz opiekunce serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.

 
WALNE ZEBRANIE WYBORCZE
Piątek, 17. Maj 2013 07:24

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się 6 czerwca 2013 roku  o godzinie 18.00 budynku I LO w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 37. Zebranie ma charakter sprawozdawczo - wyborczy, ponieważ w bieżącym roku upływa 3-letnia kadencja władz Stowarzyszenia, dlatego też apelujemy o aktywny w nim udział wszystkich członków Stowarzyszenia.

 
NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA WYBRANE
Wtorek, 18. Czerwiec 2013 07:36

W dniu 6-06-2013 r. w gmachu I LO w Starachowicach odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki „Nasza Jedynka”. Przedmiotem obrad było: przyjęcie  i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu oraz komisji rewizyjnej a także – w związku z upływem 3-letniej kadencji władz Stowarzyszenia – wybór nowego prezesa, zarządu oraz komisji rewizyjnej.  Wyłoniona w trakcie zebrania komisja mandatowa stwierdziła jego prawomocność,  co pozwoliło przystąpić do głównego punktu  – wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Po przeprowadzonych głosowaniach wybrano:

 - Prezesa Stowarzyszenia, którym  został Włodzimierz Orkisz

 - Zarząd w składzie:  Bohdan Izak i Robert Słoka – wiceprezesi

                                      Renata Wójcik – skarbnik

                                      Przemysław Wolszczak – sekretarz

                                      Dariusz Lipiec i Rafał Sobieraj – członkowie Zarządu

 - Komisja Rewizyjna: Ilona Traczyk, Katarzyna Serafin, Grzegorz Senderowski

Po wyborze władz podjęto dyskusję na temat  kierunków rozwoju Stowarzyszenia i potencjalnych inicjatyw, które pozwoliłyby zasilić fundusze Stowarzyszenia szczególnie fundusz stypendialny. Dyskusja, która wówczas się wywiązała  była dowodem troski członków Stowarzyszenia o jego dalszy rozwój. Pojawiło się kilka pomysłów, których realizacja mogłaby przysporzyć korzyści Stowarzyszeniu. Zarząd został zobligowany przez zjazd do egzekwowania składek od tych członków, którzy uchylają się z terminowym ich uiszczaniem.

Zagadnienia powyższe były ostatnim punktem obrad, po których omówieniu zebranie zamknięto.IMG_1312

 
II FESTIWAL NAUKI
Czwartek, 09. Maj 2013 05:13

26.04.2013 r. odbył się w Starachowicach II Festiwal Nauki. Współorganizatorem festiwalu – podobnie jak w roku ubiegłym było Stowarzyszenie „Nasza Jedynka” i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Inspiratorem udziału Stowarzyszenia w Festiwalu i twórcą projektu złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach był członek zarządu Stowarzyszenia a zarazem dyrektor I LO Dariusz Lipiec. Przedsięwzięcie było realizowane we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i Starostwem Powiatowym w Starachowicach. Nieodłącznym elementem imprezy był konkurs prac naukowych wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Starachowickiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe a nagrodą główną był „tablet”, który otrzymali uczniowie z gimnazjum w Mircu. W Festiwalu brali również udział przedstawiciele szkól wyższych: w roku ubiegłym Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a w bieżącym: Uniwersytet Przyrodniczy w Lulinie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Opolskie Latające Muzeum Motoryzacji, Astropark. Pracownicy naukowi w/wym. uczelni przygotowali pokazy naukowe przyciągające uwagę odwiedzających festiwal uczniów i pedagogów. Tegoroczna edycja imprezy połączona była z giełdą szkól ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Starachowickiego. Całe przedsięwzięcie niewątpliwe służyło popularyzacji nauki i rozbudzania zainteresowania naukami – głownie ścisłymi - wśród młodzieży starachowickich szkół. Obok zawodów pływackich szkól ponadgimnazjalnych jest to drugie znaczące przedsięwzięcie potwierdzające szczególną aktywność Stowarzyszenia w zakresie działania na rzecz środowiska lokalnego, które zamierzamy kontynuować w przyszłości.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

© 2011 Marcin Słoka, Joomla Template by vonfio.de